IMG_5079 (2)

Reseptipalvelut

Reseptilääkkeet toimitetaan sähköisellä lääkemääräyksellä kaikista Suomen apteekeista. Tarvitset mukaan apteekkiin Kela-kortin tai lääkäriltä saadun potilasohjeen. Henkilöllisyyden todentamiseksi kelpaa myös passi, ajokortti tai kuvallinen henkilökortti.

Toisen henkilön puolesta asioidessa mukana tulee olla potilaan Kela-kortti ja/tai potilasohje sähköisestä lääkemääräyksestä. Kela-kortilla asioidessaan hakijan tulee tietää noudettavan lääkkeen tiedot. Muiden reseptiin liittyvien asioiden hoitoon apteekissa tarvitaan kirjallinen suostumus. Lomakkeita saa Kelan toimistoista, apteekeista ja terveydenhuollon toimintayksiköistä. Lomakkeet ovat apteekkikohtaisia.

Sähköisen reseptin uusimispyyntö on apteekissamme maksuton. Voit tehdä sen myös itse osoitteessa Kanta.fi. Uusimispyynnön tilannetta voit tiedustella paikan päällä apteekissa. Jos olet antanut matkapuhelinnumerosi uusimispyynnön yhteydessä, saat tiedon uusitusta reseptistä tekstiviestillä. Reseptin uusimispyyntö käsitellään terveydenhuollossa 8 arkipäivän kuluessa.

 

Todistukset ja tulosteet

Ulkomaan matkaa varten apteekki voi tulostaa tarvittaessa englanninkieliset potilasohjeet resepteistäsi (1 €/tuloste).

Matkustaessasi Schengen-maihin, sinulla tulee olla Schengen-todistus, jos kuljetat mukanasi tiettyjä pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia (PKV) lääkkeitä, psykotrooppisia aineita tai huumausaineita sisältäviä lääkkeitä (10 €/todistus).

Lue kanta.fi - Lääkkeet mukaan ulkomaille

Koneellinen annosjakelu

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu on maksullinen palvelu. Asiakas saa kaikki annosjakeluun soveltuvat, säännöllisesti käyttämänsä lääkkeet ja vitamiinit (tabletit/kapselit) pakattuna kerta-annospusseihin kahdeksi viikoksi kerrallaan. Koneellisessa annosjakelussa lääkkeet vaihdetaan edullisempiin valmisteisiin automaattisesti. Käytössämme on Pharmacin Oma-annospalvelu. Annosjakelun aloittamisesta ja hinnasta saat lisätietoja apteekista.

Tutustu Pharmacin Oma-annospalveluun.

Lääkehoidon arviointi (LHA)

Lääkehoidon arvioinnissa (LHA) lääkehoidon arvioinnin asiantuntijaksi erikoistunut farmaseutti tai proviisori käy lääke- ja interaktiotietokantojen avulla läpi asiakkaan lääkityksen haastattelun ja terveystietojen pohjalta. Hän etsii ongelmakohtia ja ottaa kantaa lääkehoidon toteutumiseen tekemällä muutosehdotuksia hoitavalle lääkärille. Lääkäri päättää mahdollisten lääkitysmuutosten toteutuksesta.

LHA-palvelua voidaan suositella niille reseptiasiakkaille, joilla on ongelmia lääkityksen kanssa. Heitä ovat monilääkityt ja monisairaat, jotka tapaavat useita eri lääkäreitä, sekä huonosti hoitoonsa motivoituneet tai lääkkeistä paljon haittavaikutuksia saaneet asiakkaat. Kotihoidon ja laitosten asiakkaat hyötyvät myös lääkehoidon arvioinnista.

Arvioinnin avulla pystytään parhaimmillaan karsimaan asiakkaan lääkityksestä tarpeettomia lääkkeitä ja estämään vakavia lääkkeiden yhteisvaikutuksia, sekä vaikuttamaan asiakkaan elämänlaatuun. Lääkehoidon arvioinnilla voidaan aikaansaada turvallisempaa, onnistuneempaa ja kustannustehokkaampaa lääkehoitoa. Kysy palvelusta lisää apteekilta!

Kotiinkuljetus

Tarjoamme lääkkeiden kotiinkuljetuspalvelua Kotkan kaupungin alueella torstai-iltapäivisin. Kuljetuksesta peritään 7,50 euroa/kuljetuskerta.

Lääkejätteet

Vanhentuneet ja/tai muuten käyttämättä jääneet lääkkeet ovat ongelmajätettä. Kotitalouksien lääkejätteet voi tuoda veloituksetta apteekkeihimme hävitettäväksi. Muistathan lajitella erikseen elohopeakuumemittarit ja jodipitoiset lääkkeet. Myös ruiskut ja neulat on pakattava erikseen läpinäkyvään, kovaan astiaan, esimerkiksi lasipurkkiin. Nestemäiset lääkkeet ja tabletit/kapselit voi palauttaa omissa pakkauksissaan. Lisätietoja tästä.