Oppilaiden kokemuksia

 

Farmasian opintoihin kuuluva 2. apteekkiharjoittelu Ankkuriapteekissa.

”Nykyaikainen apteekki, jossa on kivat ja kannustavat työkaverit sekä positiivinen työilmapiiri. Farmaseutin toimenkuva on pienessä apteekissa monipuolinen, ja harjoittelun aikana pääsinkin tutustumaan vaihtelevasti apteekin eri työtehtäviin laskutuksesta ja tilausten teosta annosjakeluun ja apteekin hoitoon. Uudet tietojärjestelmät ja ajanmukaiset toimintatavat lisäävät työn sujuvuutta, jolloin aikaa jää asiakaspalvelu- ja lääkeneuvontataitojen hiomiseen. Myös henkilökunnan osaamiseen panostetaan säännöllisesti, ja oppilaana pääsin mukaan useisiin koulutustilaisuuksiin. Asiakaslähtöinen apteekki, jossa on reipas tekemisen meininki.”

Maria Koski

Proviisori- / lääketieteen opiskelija,

Kotka

 

Farmasian opintoihin kuuluva 2. apteekkiharjoittelu Ankkuriapteekissa.

”Minut otettiin heti työyhteisön jäseneksi ja kannustettiin itsenäiseen työhön, mutta apua kuitenkin sai aina, kun sitä tarvitsin. Harjoittelun aikana pääsi tutustumaan monipuolisesti koko apteekin toimintaan ja eri työtehtäviin. Pääapteekin lisäksi oli hienoa päästä työskentelemään myös sivuapteekissa ja näkemään erilaista asiakaskuntaa. Apteekissa asiakas huomiodaan aina ensimmäisenä ja harjoittelun aikana opinkin paljon asiakaspalvelusta. Apteekkiharjoittelun myötä aukesi myös työpaikka kyseisestä apteekista, mikä oli vastavalmistuneelle erittäin hieno asia.”

Jouko Keveri

Farmaseutti

Kotka