Opetusapteekki

Apteekkimme toimii opetusapteekkina sekä Helsingin että Itä-Suomen yliopiston farmasian opiskelijoille. Farmasian opintoihin sisältyvä pakollinen käytännön harjoittelu on tärkeä osa farmaseutin ja proviisorin tutkintoa. Harjoittelun voi suorittaa vain yliopiston hyväksymässä opetusapteekissa.

Opetusapteekkiharjoittelun tavoitteena on tukea farmasian opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden ja työelämätaitojen ja ammatti-identiteetin kehittymistä. Harjoittelu tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden yliopistolla opitun teoriatiedon ja työelämässä hankitun käytännön tiedon yhdistämiseen, mikä on edellytys asiantuntijuuden kehittymisessä. Opetusapteekin henkilökunta on merkittävässä roolissa oppimisen edistäjänä ja harjoitteluaika on tärkeä opiskelijan ammatti-identiteetin kehittymisen kannalta.

Harjoittelujaksojen aikana opiskelija tutustuu monipuolisesti apteekin toimintaan sekä eri henkilöstöryhmien tehtäviin. Opiskelija harjoittelee toimimaan farmaseutin tehtävissä apteekissa. Valtioneuvoston asetus (104/2008) terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta säätelee proviisoriksi tai farmaseutiksi opiskelevan toimimista laillistetun ammattihenkilön tehtävässä.

Jos olet kiinnostunut harjoittelupaikasta apteekissamme, ota rohkeasti yhteyttä, niin räätälöidään sinulle miellyttävä apteekkiharjoittelukokemus! Tervetuloa!